0

Twoje zakupy

0,00 zł

Razem: 0,00 zł
z VAT
Przejdź do koszyka

POBIERAMY tylko ZIELONĄ ENERGIĘ

Do funkcjonowania naszej firmy odbieramy wyłącznie ZIELONĄ ENERGIĘ pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. W ten sposób wspieramy kolejne PROJEKTY EKOLOGICZNE zrównoważonego rozwoju.

Firma Vaše DEDRA, s.r.o. pobiera już od 1. stycznia 2020 TYLKO ZIELONĄ ENERGIĘ heart

  • zyskaną ze źródeł odnawialnych (wietrzne, wodne, solarne i inne źródła odnawialne)
Wspieramy tym projekty ekologiczne oparte na idei stale zrównoważonego rozwoju.
Tylko tak możemy zaspokoić nasze obecne potrzeby, nie osłabiając możliwości przyszłych pokoleń.
 
 
 
 
 
 

Definicja źródła odnawialnego zgodnie z polską ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, dalej: „Ustawa o OZE”, brzmi: „Odnawialne zasoby naturalne mają zdolność do częściowej lub całkowitej regeneracji podczas stopniowej konsumpcji, samodzielnie lub przy udziale człowieka”.

Definicja według Dz. U. z 2020 r. poz. 261 art. 2 pkt. 22 o odnawialnych źródłach energii określa je jako: „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego,energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.“

Autor artykułu:
DEDRA INNOVATIONS
Opublikowano:
14.09.2020

Prześlij dalej...

0