Twoje zakupy

0,00 zł

Razem: 0,00 zł
z VAT
Przejdź do koszyka

BEZPROBLEMOWE ZASADY SPRZEDAŻY

BEZPROBLEMOWE ZASADY SPRZEDAŻY

(dalej BZS)

(Obowiązuje od 20 maja 2018 r.)

Proste wskazówki opisują możliwości współpracy z firmą Dedra, Ltd. z siedzibą w Podhradní 69, Česká Skalice, Republika Czeska.

1. MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ VAŠE DEDRA, S.R.O.

Współpraca rozpoczyna się w momencie złożenia pierwszego zamówienia. Członkostwo jest całkowicie darmowe i bez ukrytych opłat. Współpraca daje ci prawo do zniżki do 23% na produkty z oferty firmy DEDRA.

 • KLIENT - kupuje dla siebie, po obniżonej cenie.
 • Sprzedawca – kupuje ze zniżką i sprzedaje w cenach katalogowych.
 • Kupuj dla siebie i dla swojej rodziny.
 • Sprzedawaj produkty DEDRA w cenach katalogowych (dalej KC)
 • Różnica pomiędzy ceną katalogową a ceną zakupu wynosi 30% (zysk sprzedającego)
 • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i bez działalności
 • Dla osób prawnych (firm, szkół, przedsiębiorstw, hoteli, restauracji,…)
 • Wystarczy złożyć pierwsze zamówienie by otrzymać własny numer klienta i aktualny katalog.
 • Współpracę możesz rozpocząć również dodając numer koordynatora w profilu klienta.
 • Od tego momentu można już zamawiać.
 • Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
  • KOORDYNATOR
 • Dotyczą go te same reguły co klienta w punkcie 1.2
 • Rejestruje nowych klientów, a za rejestrację i działalność dostaje prowizję i premię.
 • Tworzenie sieci klientów – poszerzanie business grupy firmy Vaše DEDRA, s.r.o.
 • Otrzymuje prowizję za rozszerzanie sieci.
 • Osoby bez działalności oraz osoby fizyczne.
 • Koordynatorem zostaje użytkownik, który automatycznie zarejestruje nowego klienta, który w pierwszym zamówieniu poda jego numer.
 • Koordynatorem nie może być osoba prawna.
 • Więcej szczegółów dotyczących koordynatorów można znaleźć w punkcie 4

1.4. Informacje o klientach są zapisane zgodnie z normami prawnymi Republiki Czeskiej, według kodeksu prawnego „O ochraně osobnych údajů č. 101/2000 Sb. Zgodnie z aktualizacjami tego kodeksu. Nabywca akceptuje zawarcie umowy, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w bazie dostawcy dla domyślnego zakończenia umowy, aż do pisemnego oświadczenia niezgody.

2. DOTRZYMANIE CEN Z KATALOGU

2.1 Aktualizacja cen na www.mojadedra.pl zgodnie z nowym katalogiem przypada w pierwszy dzień ważności katalogu/ulotki o 9:00. Ceny z katalogu obowiązują do ostatniego dnia ważności katalogu do 9:00.

2.2 Ważność katalogu jest zapisana w katalogu/ulotce

2.2.1 Spółka Vaše DEDRA, s.r.o. zabrania sprzedaży produktów marki DEDRA konsumentom w innych cenach, niż zapisane w katalogu/ulotce. Wystawianie tych produktów na portalach aukcyjnych po innych cenach niż podane w katalogu/ulotkach.

2.2.2 Wyjątek stanowią produkty zaznaczone na naszych stronach lub ulotkach jako WYSPRYEDAŻ, TURBOZNIŻKA i SALE.

2.2.3 Złamanie tego przepisu jest poważnym naruszeniem zasad sprzedaży. Taki klient/sprzedawca automatycznie przestaje być sprzedawcą/klientem DEDRA.

2.2.4 Produkty oznaczone jako KONCOFFKA, są sprzedawane za CENĘ NETTO mogą być sprzedawane klientom po dowolnej cenie (wyższej lub niższej).

3. PROGRAM ZNIŻKI KLUBOWEJ

3.1. Standardowe marże 30% - większość produktów oznaczonych poza produktami oznaczonymi "SPRZEDAŻ", "TURBOSLEVA", "CÍLOFFKA",

"CENA NETTO", o której mowa w punktach 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5 poniżej

3.1.1. W przypadku wszystkich produktów (z wyjątkiem produktów wymienionych w 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), otrzymasz natychmiastową 30% marżę od ceny zakupu niezależnie od kwoty zamówienia. Pojedyncze ceny zakupu będą wyświetlane po zalogowaniu się na stronie www.mojadedra.pl w szczegółach dla każdego produktu. Margines jest zawsze przewidziany dla jednego konkretnego zamówienia i zostanie odjęty na fakturze. Prowizje są liczone od tych produktów. Jeśli dodajesz 30% ceny zakupu, następnie dostajesz cenę katalogową. Twój zysk wynosi zatem 30%.

3.1.2. Jak samemu obliczyć cenę zakupu wszystkich produktów?

Podzielić cenę katalogową o 1,3 i uzyskać cenę zakupu (cena katalogowa). Przykład: Zamów produkt za cenę katalogową o wartości 29,90 PLN (29,90 : 1,3 = 23 PLN), twój zysk to 6,90 PLN.

3.1.3. przykład: Zamówię produkt z katalogu o wartości 29,90 PLN (29,90 : 1,3 = 23 PLN), twój zysk to 6,90 PLN.

3.1 PRODUKTY OZNAKOWANE „WYSPRZEDAŻ”, „TURBOZNIŻKA” (MARŻA 20%)

3.2.1 Te produkty są objęte marżą (zysk) 20% bez względu na wartość zamówienia. Cena zakupu jest widoczna po zalogowaniu się na www.mojadedra.pl przy oznaczonym produkcie. Marżą jest objęte tylko pierwsze zamówienie, marża będzie odliczona na fakturze. Za te produkty koordynatorzy nie otrzymują prowizji.

3.2.2 Jeżeli doliczysz do ceny zakupu 20% to otrzymasz cenę z katalogu. Twój zysk to 20%.

3.2.3 przykład: Zamówię produkt z katalogu o wartości 39,90 PLN (39,90 : 1,2 = 33,25 PLN). Marża wynosi 6,65 PLN.

3.2.4. Jak mogę samodzielnie obliczyć cenę zakupu produktów oznaczonych "SPRZEDAŻ", "TURBOZNIŻKA"?

Podzielić cenę katalogową o 1,2 i uzyskać cenę zakupu (cena katalogowa). Przykład: zamów produkt za cenę katalogową

3.3. Produkty oznaczone "NET PRICE", "DOPRODEJ"

3.3.1. Obecna cena sprzedaży w akcji NET PRICE lub DOPRODEJ jest ostateczna tj. to jest ostateczna cena za tę produkt nie zapewnia już żadnych dodatkowych bonusów. Z tych produktów prowizje się nie liczą. Należą do nich na przykład dostawca i inne oferty. Aktualna lista produktów do obsługi sprzedawców znajduje się na stronie www.mojadedra.pl w sekcji "Pomoc sprzedawcy".

3.4. Produkty oznaczone "CELOFFKA"

3.4.1. Wspólna cena dla wszystkich klientów w akcji "CELOFFKA" jest ostateczna, tj. to jest ostateczna cena tego produktu nie przewiduje się dalszego marginesu. Prowizje są liczone od tych produktów.

3.5. Wyjątkowe krótkoterminowe oferty krótkoterminowe "CASOFFKA", "VÍKEDNOFFKA" nie podlegają żadnemu ustalonemu przepisowi.

3.5.1. Parametry (ważność oferty, cena sprzedaży, rabaty, prowizje) są zawsze ustalane indywidualnie w odniesieniu do ostatecznej ceny ta niezwykła oferta. Te niezwykłe oferty krótkoterminowe służą zwiększeniu zainteresowania innymi produktami z naszego głównego katalogu i witryny, wsparcie całkowitej sprzedaży.

3.6. Marża VIP 30% na wszystko

3.6.1. Marża VIP 30% dla wszystkich produktów oznaczonych TURBOSLEVA! Nie dotyczy to tylko produktów oznaczonych "NETTO CENA "," DOPRODEJ "i" CELOFFKA ". Ceny VIP dotyczą klientów, którzy mają aktywowany system zniżek (mają swój numer koordynatora o których mowa w ustawie. profil).

3.6.2. Jeżeli suma wartości zamówienia w cenach katalogowych w miesiącu kalendarzowym przekracza automatycznie 500 zł będziesz uprawniony do otrzymania marży VIP w wysokości 30%. Ta marża VIP w wysokości 30% będzie NATYCHMIAST od daty spełnienia do końca NASTĘPNEGO MIESIĄCA.

3.6.3. przykład:

3.6.4. Aby uzyskać marżę VIP w wysokości 30%, wszystko, czego potrzebujesz, to 1 zamówienie powyżej 500 zł w cenach katalogowych lub suma wszystkich zamówień w danym miesiącu kalendarzowym muszą być większe niż 500 zł. Marża VIP 30% za wszystko, co już obowiązuje w zamówieniu będziesz uprawniony do tego roszczenia (tj. Pierwszy o wartości ponad 500 zł lub sumę  zamówień przekraczającą 500 zł).

3.6.5. Przykład obliczania ceny zakupu jest takie samo jak w punkcie 4.1 (standardowy margines 30%).

WARUNKI KLUBOWE DLA KOORDYNATORÓW

Kolejna możliwość współpracy z Twoją firmą DEDRA, s.r.o. ma stać się koordynatorem w tworzeniu naszego zespołu biznesowego i otrzymywać prowizje za prowadzenie działalności.

4.1. Jak zostać koordynatorem?

 • Najpierw musisz zostać klientem-sprzedawcą i zdobyć numer klienta (patrz punkt 1 dla sprzedającego)
 • Skontaktuj się z nowym sprzedawcą
 • Pomóż mu wypełnić zamówienie i wpisz swój numer klienta w polu koordynatora i twoje imię
 • Zapoznaj się z JOP
 • Możesz wysłać zamówienie na nasz adres: DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, Česká Skalice, 55203, lub za pomocą automatycznego systemu zamawiania na www.mojadedra.pl
 • Nowy klient otrzymuje swój numer klienta na pierwszej fakturze
 • Koordynatora nie można zmienić podczas współpracy

4.2. Prosty system prowizji

 • prowizje są oparte na zamówionych produktach od DEDRA, s.r.o. każdego aktywnego klienta po odliczeniu zniżek i podatku VAT
 • Aktywny klient to klient, który złożył co najmniej jedno zamówienie w danym miesiącu
 • Kwalifikujesz się do prowizji, spełniając warunek, który sam wybrałeś w danym miesiącu (dla którego jesteś obliczony) jedno zamówienie (zamówienie do otrzymania i zapłaty) w wysokości 159 zł (po odliczeniu upustów, przed odliczeniem bonusów finansowych ") pod numerem klienta lub jeśli suma zamówień przekracza 159 zł (po potrąceniu rabatów, przed odliczeniem premii finansowych "). To znaczy ok. 220 zł w cenach katalogowych. Jeśli nie spełniłeś tego warunku w danym miesiącu roszczenie o prowizję za dany miesiąc wygaśnie automatycznie.
 • Nowo zarejestrowany koordynator nie musi spełniać warunku uzyskania prowizji 169 zł po odjęciu zniżek, przed odliczeniem premii). Ten wyjątek jest ważny tylko przez 6 miesięcy od pierwsze prawo do prowizji lub rejestracji. Oznacza to, że koordynator będzie miał 1 zamówienie na miesiąc w dowolnej wartości aby zakwalifikować się do prowizji.
 • prowizje nie są liczone od produktów wymienionych w punkcie 4.2.
 • anulowane zamówienia lub zwrócony towar, zmniejszyć ilość swoich zamówień, aby zakwalifikować się do prowizji. Musisz to zrobić aby pomyśleć, że nawet po odjęciu składki lub zwróconego towaru, kwota Twoich zamówień wynosi co najmniej 169 zł.
 • System prowizji i nagród nadzwyczajnych jest taki sam dla klientów słowackich, jak system prowizji dla czeskich klientów
 • prowizje są obliczane na podstawie zamówionych produktów i będą płatne lub potrącane jako rabat na towary według kursu wymiany CZK / EUR ważne w dniu RAPORTU DZIAŁALNOŚCI.

4.3. Prowizje za mediacje biznesowe i nagrody

Kalkulacja zobowiązań jest dokonywana automatycznie w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca! Na przykład obliczenie prowizji za grudzień jest automatyczne pierwszego dnia roboczego w styczniu. Po przeprowadzeniu automatycznego obliczania prowizji wysyłamy raporty do wiadomości e-mail, raportujemy aktywność odwiedź stronę www.mojadedra.pl po zalogowaniu. Następnie prowizje są automatycznie odejmowane od przychodzących zamówień.

4.3.1. Nie prowadzę firmy

 • Twoje prowizje i nagrody zostaną wypłacone Tobie w formie rabatu na towary w następnym miesiącu.
 • Wypełnij zamówienie OR, zdobądź numer klienta
 • otrzymujesz natychmiastowy depozyt za każdym razem gdy zamawiasz = kupujesz towar po cenie zakupu, który będzie wyświetlany na stronie www.mojadedra.pl po zalogowaniu
 • Natychmiastowy margines dotyczy całego zamówienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz punkt 3.
 • prowizje są naliczane od wszystkich produktów, z wyjątkiem tych wymienionych w pkt. 3.2.
 • prowizje nie są liczone od narzędzi dealerskich, CENY NETTO i DOPRODEJ
 • Wypłaty prowizji należy dokonać w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku, w przeciwnym razie roszczenie wygasa automatycznie

4.3.2. Mam licencję biznesową

 • Wypłacimy Ci Twoje prowizje i nagrody, przekazując je na twoje konto bankowe, które jest umieszczone na Twoim PRVOorder.
 • Wypełnij zamówienie OR, zdobądź numer klienta
 • wysłać kopię swojego certyfikatu handlowego
 • Jeśli jesteś płatnikiem VAT, prześlij kopię certyfikatu płacenia podatku VAT
 • otrzymujesz natychmiastowy depozyt za każdym razem gdy zamawiasz = kupujesz towar po cenie zakupu, który będzie wyświetlany na stronie www.mojadedra.pl po zalogowaniu
 • Natychmiastowy margines dotyczy całego zamówienia. Szczegóły w punkcie 4.
 • prowizje są naliczane od wszystkich produktów, z wyjątkiem tych wymienionych w sekcji 4.2.
 • prowizje nie są liczone od narzędzi dealerskich, CENY NETTO i DOPRODEJ
 • Jeśli nie otrzymamy kopii zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub zaświadczenie o podatku VAT, nie będziemy mogli wypłacić prowizji i nagrodę przelewem na twoje konto bankowe. Jednakże prowizje będą wypłacane w formie rabatu na towary na Twoje zamówienia.
 • prowizje do 159 zł są wypłacane w formie rabatów na towary na zamówienia, prowizji powyżej 159 zł Zapłacimy Ci przelewem na twoje konto bankowe.
 • Wypłata prowizji i premii będzie dokonywana co miesiąc po zakończeniu miesięcznego terminu, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

 

4.4 Koordynator nowicjusz

4.4.1 Zdecydowaliśmy się pomóc nowym uczestnikom. Nowo zarejestrowany koordynator nie musi spełniać  wymogu zamówienia o wartości 169 zł po odliczeniu rabatów, przed potrąceniem bonusów. Teraz potrzebuje tylko jednego zamówienia na miesiąc o dowolnej wartości dodana do prowizji! Ten wyjątek jest ważny przez 6 miesięcy od pierwszej prowizji lub rejestracji.

4.4.2 Okres jest obliczany od pierwszego zamówienia do zarejestrowanego klienta. Jeśli nie masz zarejestrowanego klienta poniżej, ten okres obowiązywać będzie również dla ciebie.

5. INNE WAŻNE INFORMACJE

5.1. paczki są skanowane przez skanowanie wyjściowe za pomocą kamery i kontroli kodów kreskowych dla każdego pojedynczego zamówienia (okaże się, że w przypadku brakującego produktu w przesyłce możemy sprawdzić każde zamówienie)

5.2. Nie zarządzamy zamówieniami grupowymi. (lub więcej) zamówień od różnych klientów na ten sam adres w jednym pakiecie!

5.3. sprzedane przedmioty, których nie można ująć w przesyłce, muszą zostać zamówione ponownie w kolejnym zamówieniu - przesyłki nie wysłane. Nie rejestrujemy zamówień

5.4. jeśli nie zamówisz przez 2 kolejne miesiące, zostaniesz zawieszony w automatycznej dystrybucji DARMOWYCH katalogów / ulotki. Jeśli odnowisz swoje zamówienia, wyślemy Ci DARMOWE katalogi / ulotki na Twój adres

5.5. jeśli nie złożysz zamówienia w ciągu 12 kolejnych miesięcy, Twoja współpraca zostanie zakończona

5.6. klient-sprzedawca rozumie, że nie staje się pracownikiem DEDRA, s.r.o. lub twój koordynator, który się z nim kontaktował

5.7. klient-sprzedawca nie jest upoważniony do działania i działania w imieniu swojej firmy DEDRA, s.r.o.

5.8. klient-sprzedawca zgadza się, że jego nazwisko może zostać opublikowane w materiałach promocyjnych DEDRA, s.r.o. na przykład w katalogu, ulotce, magazynie, na stronach www

5.9. Dystrybutor-klient zgadza się rozpowszechniać informacje o swoim DEDRA, s.r.o. będzie zgodna z etyką moralną

5.10. powód zakończenia współpracy ze sprzedawcą-koordynatorem-klientem przez firmę DEDRA, s.r.o. to rozpowszechnianie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji o firmie DEDRA, s.r.o. . Dalsze rozprzestrzenianie się paniki wśród dostawców-koordynatorów-klientów bezpodstawne i niesprawdzone informacje o Dedra, s.r.o .. Wszelkie informacje o produktach, wydarzeniach, i promocje, sprawdź w DEDRA, s.r.o. (na linii telefonicznej, na naszym facebooku lub w Internecie).

5.11. Produkty DEDRA będą dystrybuowane do klientów końcowych wyłącznie za pośrednictwem sprzedaży bezpośredniej

5.12. klient-sprzedawca zobowiązuje się nie nadużywać sieci dystrybucyjnej Twojego urządzenia DEDRA, s.r.o. do sprzedaży innych produktów lub do innych celów. W przypadku naruszenia tej sekcji, jest to naruszenie Jop, jest to powodem do natychmiastowego rozwiązania umowy przez spółkę Dedra, s.r.o. klient-sprzedawca jest zobowiązany do odbioru i dystrybucji pod własnym nazwiskiem na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi CR lub SR

5.13. Firma DEDRA, s.r.o. zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad JOP i tekstu zamówienia PRVO

5.14. Wysyłając zamówienie, klient zgadza się z aktualnym JOP

5.15. zmiana nazwa, adres, numer tel. lub adres e-mail, klient może po prostu www.mojadedra.pl się (po zalogowaniu) sekcja "Profil klienta" lub wyślij go nam w formie pisemnej na adres order@edra.cz, a my aktualizujemy.

ZWROT TOWARU W CIĄGU 30 DNI W RAMACH GWARANCJI SATYSFAKCJI

Dokonujący zakupu towaru konsument, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się na fakturze do towaru.

Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu, drogą elektroniczną na adres: reklamacje@mojadedra.pl, lub w oryginale pocztą na adres sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u sprzedającego.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później, niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego, zwrot towaru może nastąpić za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.

Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczała poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru. Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem sprzedającego, do którego towar jest zwracany.

Zwrot uiszczonej przez kupującego kwoty za towar i poniesionych kosztów dostawy, zostanie dokonany w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu przelewu na rachunek kupującego.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w przypadku umowy:

1) dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez kupującego;

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu kupującego o utracie prawa odstąpienia od umowy;

3) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kupującego, a kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do kupującego).

5) sprzedaży towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

7) w której kupujący wyraźnie żądał, aby sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kupujący żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

8) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

10) o świadczenie usług w zakresie przewozu towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; Zapakuj towar wraz z listem zwrotnym / protokołem reklamacyjnym. Unikniesz wówczas uszkodzeń, które mogą nastąpić podczas transportu do firmy Vaše DEDRA, s.r.o. Opakowanie nie jest częścią towaru, ale spółka Vaše DEDRA, s.r.o. ma prawo żądać rekompensaty za dostarczenie uszkodzonego opakowania. Koszty te są wyliczane indywidualnie i mogą być nałożone na nabywcę. Koszty wysyłki zwracanego towaru do firmy Vaše DEDRA, s.r.o. (punktu zwrotu w PL) są nałożone na klienta (kupującego). Towary można wypróbować.

Towar może zostać wypróbowany przez klienta (produkty z kodami „DA“ lub „FC“), produkt nie powinien posiadać śladów zużycia / uszkodzeń. Należy wziąć pod uwagę koszty ,które firma Vaše DEDRA, s.r.o. będzie musiała ponieść by doprowadzić produkt do stanu pierwotnego, koszty te mogą zostać przerzucone na nabywcę! Gdy klient zwróci produkt używany, brudny lub zniszczony lub bez oryginalnego opakowania, w którym go zakupił. Firma Vaše DEDRA, s.r.o. zażąda zwrotu kwoty jaką poniesie by doprowadzić produkt do stanu pierwotnego nawet do 100% kwoty z faktury (w zależności od stopnia zużycia lub uszkodzenia produktu! Ponieważ zużyte towary nie mogą być sprzedawane za pełną cenę).

Towary z działu: chemia domowa i kosmetyki DEDRA INNOVATION muszą zawierać, co najmniej 80% pierwotnej zawartości w przypadku zwrotu.

Na produkty INTIMWELLNESS (produkty erotyczne, bielizna erotyczna, podpaski i bielizna) firma Vaše DEDRA, s.r.o. udziela 24 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje jakość i funkcjonowanie produktu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Gdy znak holograficzny umieszczony na opakowaniu zostanie uszkodzony, klient automatycznie traci prawo do zwrotu w ciągu 30 dni ze względów higienicznych. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone; Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271. Art. 10. o ochronie niektórych praw konsumentów.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że częścią zakupionego towaru są prezenty. Umowa o darowiźnie jest zawarta miedzy nim i firmą Vaše DEDRA, s.r.o. Klient zwracając produkt w ciągu 30 dni musi wraz z produktem zwrócić też prezent. W przypadku, nie zwrócenia prezentu, działanie będzie postrzegane, jako bezpodstawne wzbogacenie się kupującego. Jeżeli klient nie zwróci prezentu firma Vaše DEDRA, s.r.o. w ramach bezpodstawnego wzbogacenia się może domagać się finansowej rekompensaty o wysokości ceny prezentu.

30 dniowy okres zwrotu nie ma zastosowania w przypadku materiałów drukowanych i promocyjnych Vaše DEDRA, s.r.o. (Takich jak katalogi, broszury i inne druki) oraz do produktów, które klient otrzymał darmowo. Pieniądze za zwrócony towar zawsze przesyłamy na konto bankowe, tak szybko jak to możliwe, w ciągu 14 dni od zwrotu zakupionego towaru, ale nigdy przed otrzymaniem zwracanego towaru przez dział reklamacji.